Gien Karssen

echt gekend heb ik haar niet.
Wel van horen zeggen, van haar boeken en één keer ben ik bij haar op bezoek geweest om te praten over ‘schrijven’.
Ze werd héel jong weduwe, werd gevraagd of zij in Nederland het Navigator-werk wilde opzetten en deed dat. Ze werd bekend van haar boeken over vrouwen in de Bijbel (Mannine) en was van betekenis in heel veel mensenlevens.
Ze wist met eenvoudige woorden diepe waarheden en principes te omschrijven.
‘Praat nooit met iemand over God, zonder éerst met God over die man of vrouw te hebben gepraat’, is daar een voorbeeld van.
Ze stierf op hoge leeftijd, bijna blind en zó moe.
Éen van de sprekers tijdens de dankdienst vertelde met welk gebed ze elke dag begon.
Dat gebed heb ik vertaald naar een ochtend-lied : Een nieuwe dag.

Een nieuwe dag

Een nieuwe dag :
ik dank U zeer !
‘k Leg wat ik doe,
hoe ik ben,
voor U neer.

Maak dit een dag,
-geef me een dag-
maak het een dag
tot Uw eer.

Op al mijn wegen,
Komt U mij tegen …

Maak dit een dag,
-geef me een dag-
maak het een dag
tot Uw eer.

© Marry van Berkel, augustus 2014